Rapat Terbuka Senat Politeknik Negeri Semarang Ke-52 (Magister Terapan, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga)-Semarang, 23 September 2023